نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
1- آموزش نرم افزار اکسل (تعداد سطر و ستون و سلولهای اکسل) نگارش یافته توسط مدیر سایت 295
10- آموزش نرم افزار اکسل (ایجاد یادداشت) نگارش یافته توسط مدیر سایت 292
11- آموزش نرم افزار اکسل (برخی توابع کاربردی اکسل) نگارش یافته توسط مدیر سایت 256
12- آموزش نرم افزار اکسل (توابع today , Now) نگارش یافته توسط مدیر سایت 264
13- آموزش نرم افزار اکسل (تابع MID) نگارش یافته توسط مدیر سایت 236
14- آموزش نرم افزار اکسل (اتصال دو رشته متنی) نگارش یافته توسط مدیر سایت 239
15- آموزش نرم افزار اکسل (تابع Trim) نگارش یافته توسط مدیر سایت 265
16- آموزش نرم افزار اکسل (توابع max , min) نگارش یافته توسط مدیر سایت 244
17- آموزش نرم افزار اکسل (تابع Average) نگارش یافته توسط مدیر سایت 222
18- آموزش نرم افزار اکسل (سریعترین روش دسترسی به توابع آماری) نگارش یافته توسط مدیر سایت 253

صفحه 1 از 4

سخن روز

امام علی (ع): مدح و تعريف بيش از استحقاق و شايستگي، تملق است؛ و كمتر از استحقاق، ناتواني است يا حسد.

اوقات شرعي


    
  پیکان اذان صبح
  پیکان طلوع خورشید
 پیکان اذان ظهر
 پیکان غروب خورشید
 پیکان اذان مغرب
اوقات به افق :