لوگوی سایت ایمان اشکاوند راد

نویسنده: ایمان اشکاوند راد

تابع mid

معرفی تابع mid اکسل

یکی دیگر از توابع مفید و پرکاربرد متنی تابع MID است. این تابع سه پارامتر دارد  و  خروجی آن یک زیر رشته از رشته اصلی

ادامه مطلب »
تابع Average

معرفی تابع average اکسل

یکی از مواردی که در لیستهای عددی معمولا مورد نیاز خواهند شد میانگین مقادیر در یک لیست است. در اکسل این موضوع به کمک  تابع

ادامه مطلب »

معرفی تابع T اکسل

از این تابع برای تشخیص متن از غیر متن استفاده می شود. در صورتی که مقدار داده شده به تابع متن باشد، خود متن، در

ادامه مطلب »
تابع Large

معرفی تابع large اکسل

یکی از توابعی که در لیستهای عددی گاهی اوقات مورد نیاز خواهد شد مقدار چندمین عدد بزرگتر در یک محدوده، در یک لیست است. در

ادامه مطلب »
تابع small

معرفی تابع small اکسل

یکی از توابعی که در لیستهای عددی گاهی اوقات مورد نیاز خواهد شد مقدار چندمین عدد کوچکتر در یک محدوده، در یک لیست است. در

ادامه مطلب »

معرفی تابع isblank اکسل

یکی از مواردی که در محاسبات و مخصوصا شروط خود نیاز خواهید داشت تابع چک کردن خالی بودن یک سلول است. برای این منظور می

ادامه مطلب »
تابع type

معرفی تابع type اکسل

یکی از توابع مفید برای چک کردن نوع داده سلول تابع TYPE می باشد. این تابع نوع داده درون یک سلول یا پارامتر ارسالی را

ادامه مطلب »

معرفی تابع exact اکسل

یکی از توابع کار با متن تابع Exact می باشد. از این تابع  که  یک تابع حساس به کوچک و بزرگ بودن حروف می باشد

ادامه مطلب »