دسته‌بندی: مقالات

مقالات
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع SumIf

این تابع مشهور و پرکاربرد ترکیب دو تابع IF و Sum می باشد. به طور خلاصه می توان گفت: تابع SUMIF محدوده ای از داده

ادامه مطلب »
مقالات
ایمان اشکاوند راد

درج سری داده در اکسل

برای درج شماره‌های یک سری داده نظیر شماره ردیف، اعــداد زوج، مضارب ۳ و … به شکل پشت سر هم می‌توان درون سه سلول در

ادامه مطلب »
مقالات
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع Power

در اکسل برای محاسبه یک عدد به توان عدد دیگر می توانید از تابع  Power استفاده نمایید (Power(Number,Power=

ادامه مطلب »
مقالات
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع AverageIf

این تابع مشهور و پرکاربرد ترکیب دو تابع IF و Average می باشد. به طور خلاصه می توان گفت: تابع AverageIF میانگین در یک محـــدوده

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ISODD

از این تابع برای مشخص کردن این که عدد پارامتر ورودی فرد است یا خیر استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ISNumber

این تابع آدرس یک سلول (یا یک مقدار ثابت) را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و بررسی می‌کند که آیا محتوای سلول یک مقدارعــددی است

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ODD

از این تابع برای گرد کردن عد پارامتر ورودی به نزدیکترین عدد فرد استفاده می‌شود. ساختار این تابع به صورت زیر است: (ODD(Number   در

ادامه مطلب »
آموزش
ایمان اشکاوند راد

معرفی تابع ISEven

از این تابع برای مشخص کردن این که عدد پارامتر ورودی زوج است یا خیر استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:

ادامه مطلب »